Sivistyksen keinoin demokratian puolesta!

Etusivu

Sivistyksen keinoin demokratian puolesta

Kansallisen Sivistysliiton toiminta pyrkii vahvistamaan kahden tärkeimmiksi kokemamme arvon vahvistumista yhteiskunnassamme. Ne arvot ovat sivistys ja demokratia.

Sivistyksen monet ulottuvuudet kasvattavat paitsi kykyä ajatella ja toimia yhdessä muiden ihmisten kanssa, myös tervettä itseluottamusta ja uskoa siihen, että isotkin ongelmat ovat ratkaistavissa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan kykyä tunnistaa mahdollisuudet muuttua itse, luoda uutta ja uudis­taa vanhaa.

Demo­kra­tia on tapa olla sivis­ty­neesti eri mieltä. Sen avulla voidaan sovit­taa väki­val­lat­to­masti yhteen erilai­set arvo­maa­il­mat ja näke­myk­set sekä uudistaa vanhaa.

Kansion tapahtumat

Seuraa meitä Facebookissa!