Kansiossa kohtaavat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja oivallukset

Kansallinen Sivistysliitto (tuttavallisemmin Kansio) on kokoomuslaista aatemaailmaa ja vaikuttamistapaa edistävä sivistysjärjestö. Sivistysliitto toimii vapaan aikuiskoulutuksen kentällä ja edistää toiminnallaan elinikäistä oppimista. Kansallinen Sivistysliitto ry. ylläpitää opintokeskus Kansiota.

Tehtävämme on:
 • Tarjota lyhyt- ja pitkäkestoista koulutusta kokoomuslaisesta aatemaailmasta kiinnostuneille.
 • Myöntää tukea jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien kanssa yhdessä toteutettavaan koulutustoimintaan.
 • Järjestää monipuolista kulttuuritoimintaa
 • Edistää koulutustoiminnalla yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja demokratian kehitystä.
 •  Järjestämme koulutuksia, kursseja ja seminaareja itsenäisesti sekä yhteistyössä  jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa.

Järjestön toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja koulutuksesta vastuullisia ovat henkilökunta yhdessä kattavan asiantuntijaverkoston kanssa. Hallinnosta sekä toiminnan raamien suunnittelusta vastaa vuosittain valittava johtokunta, joka koostuu kattavasti sivistysliiton jäsenjärjestöjen edustajista.

Kansion johtokunta 2023

Kansallisen sivistysliiton johtokunta 2023

 • Puheenjohtaja Kristiina Kokko, Kansallinen Kokoomus
 • Varapuheenjohtaja Mikko Kortelainen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä
 • Sihteeri Annika Kokko, Kansallinen Sivistysliitto
 • Konsta Nupponen, Kokoomuksen Nuorten Liitto
 • Sanna Kalinen, Kansallinen Kokoomus
 • Perttu Koistinen, Uudenmaan Kokoomus
 • Joonas Pulliainen, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
 • Minni Rantanen, Kokoomuksen Naisten Liitto
 • Jaakko Salovaara, Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus
 • Pia Nyman, Senioriliitto
 • Miia Syysnummi, Kansallinen Lastenliitto
Kansion jäsenjärjestöt
 • Helsingin Kokoomus ry
 • Kokoomuksen Naisten Helsingin piiri ry.
 • Helsingin Kokoomusnuoret ry
 • Helsingin senioripiiri ry.
 • Kansallinen Lastenliitto – Helsinki
 • Helsingin Kansallinen Kulttuuriyhdistys ry
 • Uudenmaan Kokoomus ry.
 • Uudenmaan Kokoomusnaiset ry.
 • Uudenmaan Kokoomusnuoret.ry.
 • Uudenmaan senioripiiri ry.
 • Uudenmaan Lastenliitto piirijärjestö ry
 • Kansallisen Sivistysliiton Espoon Opintoyhdistys ry
 • Varsinais-Suomen Kokoomus ry.
 • Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset ry.
 • Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret ry.
 • Varsinais-Suomen senioripiiri ry.
 • Varsinais-Suomen Lastenliitto ry
 • Satakunnan Kokoomus ry.
 • Satakunnan Kokoomusnaiset ry.
 • Satakunnan Kokoomusnuoret ry.
 • Satakunnan senioripiiri ry.
 • Satakunnan Lastenliitto ry
 • Hämeen Kokoomus ry.
 • Hämeen Kokoomusnaiset ry
 • Hämeen Kokoomusnuoret ry.
 • Hämeen senioripiiri ry
 • Hämeen Lastenliitto ry
 • Kansallisen Sivistysliiton Riihimäen Seudun Opinto- ja Kulttuuri
 • Pirkanmaan Kokoomus ry.
 • Pirkanmaan Kokoomusnaiset ry.
 • Pirkanmaan Kokoomusnuoret
 • Pirkanmaan senioripiiri ry.
 • Pirkanmaan Lastenliitto ry
 • Tampereen Sivistysyhdistys ry.
 • Etelä-Karjalan Kansallinen Senioripiiri
 • Kaakkois-Suomen Kokoomus ry.
 • Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry.
 • Kaakkois-Suomen Kokoomusnuoret ry.
 • Kymenlaakson senioripiiri ry.
 • Etelä-Savon senioripiiri ry.
 • Savo-Karjalan Kokoomus
 • Savo-Karjalan Kokoomusnaiset
 • Savo-Karjalan Kokoomusnuoret
 • Pohjois-Savon senioripiiri ry.
 • Savo-Karjalan kansallinen senioripiiri ry
 • Keski-Suomen Kokoomus ry.
 • Keski-Suomen Kokoomusnaiset ry.
 • Keski-Suomen Kokoomusnuoret ry.
 • Keski-Suomen senioripiiri ry.
 • Järvi-Suomen Lastenliitto ry
 • Kansallisen Sivistysliiton Jyväskylän Opinto- ja Kulttuuriyhdist/Kunnallisjärjestö
 • Pohjanmaan Kokoomus ry.
 • Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry.
 • Pohjanmaan Kokoomusnuoret ry.
 • Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry.
 • Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry
 • Oulun läänin Kokoomusnuoret ry.
 • Oulun senioripiiri ry.
 • Pohjois-Pohjanmaan Lastenliitto
 • Oulun Opinto- ja koulutusyhd/Oulun Kokoomuksen kunnallisjärjestö
 • Lapin Kokoomus ry.
 • Lapin Kokoomusnaiset ry.
 • Lapin Kokoomusnuoret ry.
 • Lapin senioripiiri ry.
 • Kansallinen Kokoomus rp.
 • Kokoomuksen Naisten Liitto ry.
 • Kokoomuksen Nuorten Liitto ry.
 • Senioriliitto ry.
 • Kansallinen Lastenliitto ry
 • Kokoomuksen Toiminnanjohtajat ry.
 • Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.
 • Kansallinen Kulttuuriliitto ry.
 • NASY – Naiset Yhdessä ry
 • Kansallinen sateenkaariryhmä-Kasary Ry
Opintosetelit

Kansallinen Sivistysliiton ylläpitämä Opintokeskus KANSIO on saanut Opetusministeriöltä opintosetelityyppistä valtionavustusta, jonka tarkoituksena on korvata kokonaan tai alentaa merkittävästi kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden opiskelumaksuja.

Opintoseteliavustuksilla tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat, senioriväestö ja eläkkeellä olevat sekä henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia.

Opintoseteleiden kohderyhmässä mainituille tarjotaan mahdollisuutta kompensoida osallistumismaksua opintoseteleiden avulla.

Koulutusten tarkoituksena on laskea osallistumiskynnys mahdollisimman matalaksi, jotta kaikki koulutusta haluavat ja tarvitsevat myös saavat.

Lisätietoja opintoseteleistä saat Kansion koulutustilaisuuksien vastuuhenkilöiltä.

Peruutusehdot

Osallistumisen peruuttaminen: ajoissa maksutonta, myöhässä maksullista

Maksuton peruutus 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Jos peruutus tehdään 1 – 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua, peritään puolet osallistumismaksusta.

Alle 1 viikkoa ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista peritään täysi osallistumismaksu.

Maksuttomien tilaisuuksien peruuttamatta jättäminen

Jos osallistuja peruuttaa osallistumisensa maksuttomaan tilaisuuteen myöhemmin kuin seitsemän päivää ennen tilaisuuden alkua tai jättää kokonaan saapumatta, peritään 50 euron maksu. Tämä maksu ei koske Teams-koulutuksia.

Viime hetken Force majeure

Jos ilmoittautunut henkilö ei pysty osallistumaan viime hetkellä ilmenneen sairauden tai muun ylipääsemättömän esteen vuoksi, vapautetaan hänet maksuvelvollisuudesta asianmukaisen todistuksen perusteella. Muussa tapauksessa osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan.

Tietosuojaseloste
Kansallinen Sivistysliitto Opintokeskus Kansion (Kansio) koulutuksiin ilmoittautuessa kerätään vain koulutukseen ja sen järjestämiseen liittyvät tarpeelliset tiedot Kansion jäsenjärjestöjen jäsenistä.

Tietosuojaselosteesta asia ilmenee tarkemmin ja sinne pääset tästä.

Opintotoiminta / Tiramisu

Kansallinen Sivistysliitto on koulutusjärjestö ja koulutamme valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tilausuudet on suunniteltu palvelemaan Kansion jäsenjärjestöjä ja niiden henkilöjäseniä.

Kurssit, luennot ja ryhmätyöt ovat perinteistä opintotoimintaa. Kansio järjestää tätä toimintaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa

Jäsenjärjestöjen toiminnan helpottamiseksi voidaan kaikki opintotoimintaan liittyvä hallinnointi hoitaa sähköisesti Tiramisu-ohjelmalla. Käyttö vaatii rekisteröitymistä. Ota yhteys henna.aunisto@kansio.fi

Opintotoimintaa säätelee laki ja asetus vapaasta sivistystyöstä. Lain ensimmäisen pykälän mukaisesti:

“Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus”

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632

Lisätietoja:
Henna Aunisto
henna.aunisto@kansio.fi
050 567 9116

Tästä tiramisuun

Kansion eettiset ohjeet

Kansion eettiset ohjeet koskevat kaikkia Kansion koulutuksia ja tapahtumia. Ne ovat voimassa sekä lähitapahtumissa että etäyhteyksin järjestettävissä tilaisuuksissa. 

Kansion tapahtumat, tilaisuudet ja keskusteluryhmät ovat ehdottomasti häirinnästä ja syrjinnästä vapaata aluetta. Kaikkien tapahtumiin osallistuvien tulee sitoutua tähän.  

Jos koet tai huomaat tapahtumassa häiritsevää tai syrjivää käytöstä, ilmoita siitä tapahtuman vastuukouluttajalle tai erikseen nimetylle häirintäyhdyshenkilölle. Tavoitteenamme on, että kaikki voivat osallistua tapahtumiimme ja olla vuorovaikutuksessa huoletta. 

Ohjeet osallistujalle 

 • Kansion toiminnassa ei sallita minkäänlaista rasistista, seksististä, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä eikä syrjimistä tai kiusaamista. 
 • Kohtele muita, kuten tahtoisit itseäsi kohdeltavan.  
 • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. 
 • Älä epäröi puuttua epäasialliseen toimintaan. 

Mikäli koet tai huomaat häiritsevää käytöstä toiminnassamme, voit ottaa yhteyttä anonyymisti tämän lomakkeen kautta. Lomaketta lukee ainoastaan Kansion opintojohtaja Annika Kokko.

Tästä pääset täyttämään ongelmatilannelomakkeen
Skip to content