Kansiossa kohtaavat yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja oivallukset

Kansallinen Sivistysliitto (tuttavallisemmin Kansio) on kokoomuslaista aatemaailmaa ja vaikuttamistapaa edistävä sivistysjärjestö. Sivistysliitto toimii vapaan aikuiskoulutuksen kentällä ja edistää toiminnallaan elinikäistä oppimista.

Tehtävämme on:
 • Tarjota lyhyt- ja pitkäkestoista koulutusta kokoomuslaisesta aatemaailmasta kiinnostuneille.
 • Myöntää tukea jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien kanssa yhdessä toteutettavaan koulutustoimintaan.
 • Järjestää monipuolista kulttuuritoimintaa
 • Edistää koulutustoiminnalla yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja demokratian kehitystä.

Kansallinen Sivistysliitto ry. ylläpitää  opintokeskus Kansiota, joka järjestää koulutuksia, kursseja ja seminaareja itsenäisesti sekä yhteistyössä  jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa.

Järjestön toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja koulutuksesta vastuullisia ovat henkilökunta yhdessä kattavan asiantuntijaverkoston kanssa. Hallinnosta sekä toiminnan raamien suunnittelusta vastaa vuosittain valittava johtokunta, joka koostuu kattavasti sivistysliiton jäsenjärjestöjen edustajista.

Kansallisen sivistysliiton hallitus 2023

 • Puheenjohtaja Kristiina Kokko, Kansallinen Kokoomus
 • Varapuheenjohtaja Mikko Kortelainen, Kokoomuksen eduskuntaryhmä
 • Sihteeri Annika Kokko, Kansallinen Sivistysliitto
 • Konsta Nupponen, Kokoomuksen Nuorten Liitto
 • Sanna Kalinen, Kansallinen Kokoomus
 • Perttu Koistinen, Uudenmaan Kokoomus
 • Joonas Pulliainen, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
 • Minni Rantanen, Kokoomuksen Naisten Liitto
 • Jaakko Salovaara, Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus
 • Pia Nyman, Kansallinen Senioriliitto
 • Miia Syysnummi, Kansallinen Lastenliitto
Skip to content