Kansion koulutustarjonta

Akatemiat

Kunta-akatemia

Kunnan luottamushenkilöille, sellaiseksi aikoville sekä järjestötoimijoille suunnattu valmennuskokonaisuus.

Järjestö-
akatemia

Lisää eloa yhdistykseen. Innostu ja innosta kanssamme! Valmennusohjelma paikallisyhdistyksen hallitukselle.

Vaikuttaja-akatemia

Askelmerkkejä huomisen kokoomustoimintaan.Teemakoulutukset

Tilaus- ja teemakoulutukset

Järjestö- ja kuntatoiminnan tarpeisiin räätälöitäviä tilauskoulutuksia kysynnän mukaan.

Politiikan sininen lanka

Uuden kokoomuslaisen järjestötoimijan laaja perehdytyspaketti.

Hallitustehtävät haltuun

Yhdistysjohdolle tutkittua tietoa ja uudenlaisia toimintatapoja.

Eurooppa-
seminaarit

Lyhyt ja pitkäkestoisia peruspaketteja EU-vaikuttamisesta ja päätöksenteosta.

Kulttuuri


Kulttuuria, keskusteluja ja vaikuttamista.

Opintotoiminta

Kansallinen Sivistysliitto on koulutusjärjestö ja koulutamme valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tilausuudet on suunniteltu palvelemaan Kansion jäsenjärjestöjä ja niiden henkilöjäseniä.

Kurssit, luennot ja ryhmätyöt ovat perinteistä opintotoimintaa. Kansio järjestää tätä toimintaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa

Jäsenjärjestöjen toiminnan helpottamiseksi voidaan kaikki opintotoimintaan liittyvä hallinnointi hoitaa sähköisesti Tiramisu-ohjelmalla. Käyttö vaatii rekisteröitymistä. Ota yhteys henna.aunisto@kansio.fi

Opintotoimintaa säätelee laki ja asetus vapaasta sivistystyöstä. Lain ensimmäisen pykälän mukaisesti:

“Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus”

Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632

Henna Aunisto

Koulutussuunnittelija

henna.aunisto@kansio.fi
050 567 9116

Opintosetelit

Kansallinen Sivistysliiton ylläpitämä Opintokeskus KANSIO on saanut Opetusministeriöltä opintosetelityyppistä valtionavustusta, jonka tarkoituksena on korvata kokonaan tai alentaa merkittävästi kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden opiskelumaksuja.

Opintoseteliavustuksilla tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat, senioriväestö ja eläkkeellä olevat sekä henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia.

Kansallinen Sivistysliitto panostaa opintoseteliavustuksen käytännössä maahanmuuttajien kouluttamiseen yhteistyössä Kansallisten Maahanmuuttajat (KAMUT) ry:n kanssa sekä senioreiden ja eläkkeellä olevien kouluttamiseen yhdessä Kansallisen senioriliitto ry:n kanssa. Lisäksi kaikille opintoseteleiden kohderyhmässä mainituille tarjotaan mahdollisuutta kompensoida osallistumismaksua opintoseteleiden avulla.

Koulutusten tarkoituksena on laskea osallistumiskynnys mahdollisimman matalaksi, jotta kaikki koulutusta haluavat ja tarvitsevat myös saavat.

Lisätietoja opintoseteleistä saat Kansion koulutustilaisuuksien vastuuhenkilöiltä.

Peruutusehdot

Osallistumisen peruuttaminen: ajoissa maksutonta, myöhässä maksullista

Mikäli opiskelija peruu osallistumisen vähintään kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua, on osallistumisen peruutus maksuton.

Jos osallistuja peruuttaa tulonsa 1 – 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua, peritään osallistujalta puolet osallistumismaksusta.

Jos osallistuja peruuttaa tulonsa myöhemmin kuin viikkoa ennen koulutusta taikka ei peruuta ilmoittautumistaan, mutta jättää saapumatta koulutukseen, peritään osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

Maksuttomien tilaisuuksien peruuttamatta jättäminen

Myös osallistujille maksuttomien koulutusten osalta esteen ilmoittaminen on välttämätöntä. Näidenkin tilaisuuksien kustannukset ja koulutus maksavat järjestäville tahoille. Jos osallistuja peruuttaa osallistumisensa maksuttomaan tilaisuuteen myöhemmin kuin kolme päivää ennen tilaisuuden alkua tai jättää kokonaan saapumatta, peritään 50 euron maksu. Tämä maksu ei koske Teams-koulutuksia.

Viime hetken Force majeure

Jos ilmoittautunut henkilö ei pysty osallistumaan viime hetkellä ilmenneen sairauden tai muun ylipääsemättömän esteen vuoksi, vapautetaan hänet maksuvelvollisuudesta asianmukaisen todistuksen perusteella. Muussa tapauksessa osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan.

Opintoseteleiden käyttö osallistumismaksun suorittamiseen

Kansallinen Sivistysliiton ylläpitämä Opintokeskus KANSIO on saanut Opetusministeriöltä opintosetelityyppistä valtionavustusta, jonka tarkoituksena on korvata kokonaan tai alentaa merkittävästi opintosetelien myömtämisperusteiden mukaisiin kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden opiskelumaksuja.

Lisätietoja opintoseteleistä ja kohderyhmistä

Opintoseteliavustuksilla tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat, senioriväestö ja eläkkeellä olevat sekä henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia.

Kansallinen Sivistysliitto panostaa opintoseteliavustuksen käytännössä maahanmuuttajien kouluttamiseen yhteistyössä Kansallisten Maahanmuuttajat (KAMUT) ry:n kanssa sekä senioreiden ja eläkkeellä olevien kouluttamiseen yhdessä Kansallisen senioriliitto ry:n kanssa. Lisäksi kaikille opintoseteleiden kohderyhmässä mainituille tarjotaan mahdollisuutta kompensoida osallistumismaksua opintoseteleiden avulla.

Koulutusten tarkoituksena on laskea osallistumiskynnys mahdollisimman matalaksi, jotta kaikki koulutusta haluavat ja tarvitsevat myös saavat.

Lisätietoja opintoseteleistä saat Kansion koulutustilaisuuksien vastuuhenkilöiltä.

Tietosuojaseloste

Kansallinen Sivistysliitto Opintokeskus Kansion (Kansio) koulutuksiin ilmoittautuessa kerätään vain koulutukseen ja sen järjestämiseen liittyvät tarpeelliset tiedot Kansion jäsenjärjestöjen jäsenistä.

Tietosuojaselosteesta asia ilmenee tarkemmin ja sinne pääset tästä.