Kunta-akatemia

Lisätietoja:

Annika Kokko

Opintojohtaja

annika.kokko@kansio.fi
044 273 1967

Lisätietoja:

Jouni Markkanen

Koulutussuunnitelija

jouni.markkanen@kansio.fi
040 542 9514

Kokoomuksen Kunta-akatemia on kunnallisten luottamushenkilöiden sekä sellaiseksi aikovien valmennuskokonaisuus. Kuinka toimia kokoomuslaisena päätöksentekijänä kunnassani?

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat kunnalliseen päätöksentekojärjestelmään, asioiden valmisteluun ja niiden etenemiseen. Lisäksi harjoittelemme kokoustekniikkaa ja vaikuttamista sekä perehdymme kuntapolitiikan taustalla olevaan lainsäädäntöön.

Päätöksenteossa osa vaikuttamista on henkilökohtaiset taidot. Kurssilla koulutetaan vaikuttajan taitoja, kuten puhumista ja kirjoittamista. Omien taitojen lisäksi perehdytään ja pohditaan valtuustoryhmän, luottamushenkilöiden ja järjestön yhteistoimintaa ja sen kehittämistä. Osallistujille luodaan valmiuksia ottaa kuntalaisia mukaan päätöksentekoon ja lisätä kiinnostusta kokoomustoimintaa kohtaan.

Kohderyhmä: Kokoomuslaiset kunnan luottamushenkilöt ja sellaiseksi aikovat.

Aika:

  1. tapaaminen
  2. tapaaminen
  3. tapaaminen